Project

Malawi is één van de armste landen ter wereld. Door aids is de levensverwachting dramatisch gedaald. Een gevolg hiervan is het enorme aantal wezen.

Ook de armoede neemt toe, doordat veel mensen die het werk moeten verrichten, overlijden. Armoede is een grote belemmering voor kinderen om onderwijs te volgen. Gezinnen kunnen de bijkomende kosten (leermaterialen, vervoer e.d.) niet opbrengen. Met name meisjes maken school niet af, omdat ze thuis moeten werken of al vroeg kinderen krijgen.

Een ander probleem is dat de lerarenhuizen in slechte staat zijn. Daardoor zijn leerkrachten niet (of minder) gemotiveerd om in de gemeenschap te werken of er voor langere tijd te blijven. Dit komt de continuïteit van het onderwijs niet ten goede. Bovendien zijn bij scholen de latrines in slechte staat en de hygiënische omstandigheden gebrekkig.

World Servants partnerorganisatie CCAP (Church of Central Africa, Presbyterian) in Malawi heeft samen met de gemeenschap een plan gemaakt om de problemen aan te pakken. Dit noemt CCAP het School Improvement Plan. Onderdeel van het plan is de realisatie van klaslokalen, lerarenwoningen en latrines. CCAP heeft World Servants gevraagd hierbij te assisteren. World Servants probeert in Nederland (groepen) mensen enthousiast te maken om in Malawi aan het werk te gaan en om het project te financieren. Vakmensen uit de plaatselijke bevolking helpen mee en zorgen voor de materialen. Na de afronding van het project krijgen de kinderen les onder veel betere omstandigheden!
DoeMalawi is project Malawi013 van World Servants. Het omvat de bouw van een school, lerarenwoning en latrines (girls changing rooms) in het plaatsje Echikhangeni, ten noorden van de hoofdstad Lilongwe.

In de tweede helft van 2012 en in de eerste helft van 2013 gaan de deelnemers van DoeMalawi acties voeren om voldoende geld in te zamelen om project MA313 tot een succes te maken.
De werkgroep bereid met de professionele hulp van World Servants het project voor.


Donaties om dit project te steunen zijn uiteraard van harte welkom. Dit kan op rekeningnummer 14.64.68.333 t.n.v. PGD DoeMalawi in Doetinchem.
Giften aan DoeMalawi dragen het keurmerk van ANBI en CBF en zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Meer inlichtingen:

Evert Hiddink, tel. (0315) 23 73 12 / (06) 20 97 79 64 / e-mail: evert.hiddink@gmail.com

Aart Westdijk, tel. (0314) 33 31 90 / (06) 51 14 89 75 / e-mail: westdijk_wa@hotmail.com

DOE MEE, DOEMALAWI

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling CBF - Keur voor goede doelen