Vervolgprogramma: schoolmaaltijden

           

Omdat het bouwproject DoeMalawi ook financieel een groot succes was en er meer geld is binnengekomen dan voor het bouwproject nodig was, heeft de werkgroep DoeMalawi gekeken hoe het overschot kan worden besteed ten gunste van de kinderen van Echikhangeni.

Gekozen is om het surplus te besteden aan het opzetten van een schoolmaaltijdenprogramma (school feeding program) van World Servants en CCAP (de partnerorganisatie van World Servants in Malawi) voor de basisschool in Echikhangeni. Hierbij krijgen de leerlingen elke dag, vijf dagen in de week, op school een warme maaltijd.

Gebleken is dat bij scholen waar dit school feeding program al draait het aantal leerlingen toeneemt, alsook de leerprestaties (door de warme maaltijd zijn de leerlingen alerter en actiever tijdens de lessen). Doordat kinderen één keer per schooldag goed te eten krijgen, hoeven gezinnen minder geld aan eten uit te geven, wat in een aantal gevallen betekent dat er minder kinderen hoeven te werken, maar in plaats daarvan naar school kunnen.

Bij het school feeding program wordt de lokale bevolking ondersteund bij en geschoold in het verbouwen, oogsten en bewaren van mais en soja en in het (hygiënisch) bereiden van warme maaltijden. Ook is voorzien in de bouw van opslagruimte (in Echikhangeni aanpassing van een bestaand gebouw), inrichting van een keuken en in de aanschaf van handgereedschap voor de teeltwerkzaamheden en van kookmaterialen.

In het eerste jaar wordt mais en soja ingezaaid en verstrekt om maaltijden van te bereiden. Van de oogst van het eerste jaar wordt een deel gebruikt om in het tweede jaar in te zaaien. Na twee jaar moet het school feeding program ’zelfvoorzienend zijn’, mogelijk kan er zelfs iets mee worden verdiend, als de natuur meewerkt. Het streven is twee oogsten per jaar te halen, wat wegens de grote oppervlakte braakliggende grond mogelijk moet zijn.

World Servants en CCAP, de partner van World Servants in Malawi, begeleiden het school feeding program.

De kosten van het school feeding program hangen onder meer af van het aantal leerlingen van een school. Het project voor de school in Echikhangeni is, uitgaande van 500 leerlingen, begroot op ruim €24.000 voor twee jaar.

Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen. Eind november heeft World Servants-medewerker Jan van der Leest in Echikhangeni zaaigoed, kunstmest en ingrediënten zoals suiker en zout, bezorgd (zie de foto’s). Vooruitlopend op de officiële start van het schoolmaaltijdenprogramma in Echikhangeni (per 1 januari 2014).


DOEMALAWI  GOES ON