Wie wij zijn

In augustus 2013 gaan ruim dertig vrijwilligers uit Doetinchem en omgeving drie weken naar het plaatsje Echikhangeni in Malawi, Afrika, éen van de tiern armste landen ter wereld. De groep is heel divers: jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, zelfs een heel gezin van vijf personen gaat mee. Sommige deelnemers gaan nog naar school, een aantal werkt, sommigen zijn al met pensioen. Ieder gaat dus met zijn eigen kwaliteiten en ervaring. En dat komt goed uit, want in Malawi worden op allerlei terreinen activiteiten ontplooid, hoewel het daadwerkelijke bouwen aan een nieuwe school centraal staat. Ook ieders achtergrond is verschillend. De meeste deelnemers wonen in Doetinchem, en zijn daar lid van de Protestantse Kerk.

Naast de deelnemers is er een werkgroep van zeven mensen (van wie sommigen niet meegaan naar Afrika, maar wel meewerken aan de voorbereiding) die de deelnemers ondersteunt en helpt bij allerlei activiteiten. Want er moet heel wat gebeuren voordat de groep kan vertrekken.
Voor een deel betalen de deelnemers de reis en de kosten van het project uit eigen zak. Een niet onbelangrijk deel willen ze bekostigen door met allerlei acties - sommige gezamelijk als groep, andere individueel - het benodigde geld bijeen te brengen. Financiële (en ook morele) steun van familie, collega's, kennissen, gemeenteleden e.d. is heel erg welkom! In totaal moet er ongeveer € 75.000 'opgehoest' worden.

Benieuwd wie er allemaal mee gaan? Klik hier!

Wilt u ook úw 'steentje' bijdragen?

Dit kan op rekeningnummer 14.64.68.333 t.n.v. PGD DoeMalawi Doetinchem.

DOE MEE, DOEMALAWI