World Servants

De hulporganisatie World Servants, die de vrijwilligers begeleidt, is al druk bezig het project voor te bereiden. Zo zal er een fundering liggen en zal er voldoende bouwmateriaal op de bouwplaats aanwezig zijn, als de 'Nederlandse gastarbeiders' daar op 31 juli 2013 aankomen.

World Servants is een christelijke organisatie die sinds 1988 (dit jaar dus 25 jaar geleden) met inzet van honderden vrijwilligers bouwprojecten uitvoert die onderdeel zijn van bredere ontwikkelingsprogramma’s van lokale partnerorganisaties. De organisatie is sinds 2005 actief in (het noorden van) Malawi, waar kleine plattelandsgemeenten leven van de landbouw.
World Servants werkt samen met de lokale organisatie CCAP (Church of Central Africa, Presbyterian) aan het verbeteren van het onderwijs.
Dit jaar zijn er nog drie World Servants-projecten in Malawi.

Meer informatie over World Servants, zie: http://www.worldservants.nl/